O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Empatia zostało założone przez grupę osób przekonanych o konieczności głębokich zmian kulturowych, szczególnie w dziedzinie stosunku człowieka do innych czujących istot. Wybieramy weganizm jako ideę i sposób życia pełen szacunku i współczucia, które nie ograniczają się tylko do ludzi. Cenimy wszystko, co do takiego życia prowadzi. Przyłącz się do nas.

Empatia działa na rzecz wszystkich zwierząt: zarówno tych, które ludzie wybrali na przyjaciół, a mimo to często zaniedbują, jak i tych programowo wykorzystywanych i zabijanych przez ludzi do celów spożywczych, konsumenckich, rozrywkowych, hobbystycznych, sportowych, pseudoedukacyjnych i edukacyjnych, rehabilitacyjnych, doświadczalnych itp. Nie zgadzamy się na taki podział. Działamy na rzecz praw zwierząt. Głównym celem jest propagowanie postawy pełnej szacunku wobec innych istot, a więc przede wszystkim szeroko pojętego weganizmu. Nie zapominamy też o ludziach, którzy również należą do Królestwa Zwierząt. Nasze działania obejmują twórcze i pokojowe działania edukacyjno-informacyjne na ten temat.

Niestety zdecydowana większość cierpienia zwierząt ma miejsce w ramach obowiązującego prawa, które reguluje tylko tzw. dobrostan zwierząt (w dodatku tylko kręgowców), czyli sposób ich traktowania w ramach różnych sfer eksploatacji. Ustawa o ochronie zwierząt pozwala na hodowanie i zabijanie zwierząt w ramach przemysłu spożywczego (mięso, nabiał, jaja), mimo że nie potrzebujemy do życia i zdrowia produktów odzwierzęcych. Zgodne z ustawą jest również zabijanie zwierząt dla futer, czy wykorzystywanie ich dla rozrywki człowieka (produkty i usługi, co do których zbędności nawet człowiek bez specjalistycznego wykształcenia nie ma wątpliwości). Nawet najbardziej trywialne potrzeby człowieka (smak, wygoda, moda, rozrywka) stoją ponad najbardziej podstawowymi potrzebami zwierząt (życie, swoboda, unikanie cierpienia i bólu). Prawa zwierząt innych niż człowiek w świetle prawa faktycznie więc nie istnieją.

Dlatego zajmujemy się wieloma aspektami tego problemu, począwszy od kwestii wyboru diety oraz jej implikacji etycznych i zdrowotnych, poprzez problem stosunku do zwierząt w ramach nauki i sztuki, wykorzystywania zwierząt dla rozrywki i kaprysu człowieka, a skończywszy na przypadkach patologicznej agresji wobec "domowych pupilków" i niezrozumienia ich potrzeb.

Głównym obszarem naszego działania jest kwestia praw zwierząt innych niż homo sapiens. Ponieważ są istotami czującymi, zdolnymi do bólu, strachu, stresu, cierpienia, zadowolenia i wielu innych odczuć i stanów umysłowych, oraz ze względu na fakt, że dzięki nauce coraz więcej o nich wiemy i widzimy łączące nas pokrewieństwo pod względem zdolności do odczuwania, uważamy, że z naszej strony zamiast pogardy i eksploatacji należy im się szacunek i opieka. Proponujemy weganizm jako najpełniejszą realizację tej postawy.

Czujemy głęboko, że kontakt ze światem innych zwierząt może nas wzbogacić i wiele nauczyć, także o nas samych. Mamy wiele cech wspólnych z innym zwierzętami i być może jedną wyjątkową (lub przynajmniej niezmiernie rzadką) -- zdolność do dokonywania wyborów etycznych. Będziemy zabiegać o taki model etyki, która nie zna granic gatunkowych, podobnie jak nie zna takich granic cierpienie.