Statut

Aktualna wersja statutu stowarzyszenia została uchwalona podczas Walnego Zebrania 30 października 2011 roku. Poniżej można pobrać wersję drukowalną w pliku PDF:

Statut (wersja do druku)