Sklep Sweet Piggy

O Empatii


Stowarzyszenie Empatia zostało założone przez grupę osób przekonanych o konieczności głębokich zmian kulturowych, szczególnie w dziedzinie stosunku człowieka do innych czujących istot. Wybieramy weganizm jako ideę i sposób życia pełen szacunku i współczucia, które nie ograniczają się tylko do ludzi. Cenimy wszystko, co do takiego życia prowadzi.

W dzisiejszym świecie nawet najbardziej trywialne potrzeby człowieka (smak, wygoda, moda, rozrywka) stoją ponad najbardziej podstawowymi potrzebami zwierząt (życie, swoboda, unikanie cierpienia i bólu). Chcemy podpowiedzieć, że nasze codzienne wybory mogą być głosowaniem za światem bez przemocy wobec zwierząt. Za każdym razem, kiedy wybieramy produkt roślinny zamiast pochodzącego od zwierząt, odmawiamy wynagradzania ludzi i systemu, który eksploatuje zwierzęta.

Działamy na rzecz praw zwierząt. To znaczy, że zawsze staramy się traktować zwierzęta indywidualnie. Gatunki nie cierpią. Liczą się jednostki – to one są istotami czującymi, zdolnymi do bólu, strachu, stresu, cierpienia, zadowolenia i wielu innych odczuć oraz stanów umysłowych. Dzięki nauce coraz więcej o nich wiemy i widzimy łączące nas pokrewieństwo. Nie dzielimy zwierząt zdolnych do odczuwania na lepsze i gorsze, te, którym warto pomóc i te, których los nie ma znaczenia. Chcemy zatrzeć tradycyjny podział na zwierzęta godne szacunku i przeznaczone do wykorzystania.

Działamy również na rzecz praw człowieka. Idee praw zwierząt i praw człowieka są pokrewne.

Skupiamy się na zmianie świadomości ludzi, popieramy także zmiany prawne korzystne dla zwierząt. Zachęcamy do zapoznania się z przykładami działań, które prowadziliśmy w ostatnich latach.

Jesteśmy przekonani, że obserwacja świata innych zwierząt może nas wzbogacić i wiele nauczyć, także o nas samych. Będziemy zabiegać o powszechną zgodę na taki model etyki, która nie zna granic gatunkowych, podobnie jak nie zna takich granic cierpienie. Pomóż nam działać!


O działalności Empatii na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia
mówią Gatarzdo [my s na antencn: center;">O działalnośPoanb>OAndrusdzo cz:clear"y;">Jesteśmy przekonani,patii na aif" wiesteśmy555" /> g-lef e="2" widy.comalign: j300O działalności Em że obserez grupl etsóbap stroani2003dziek zajĺnerzts

J> r"y;">Jesteśmy przekonani,patii na as://w_toolboonanpatii "-content/uplocjalads/2013/01/puszka2.jpg"> ads/2odn/gzyra_kas czyle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na a esteśmymargin: 000000na aem>Kaśk>O działalno Darek GzyratrznDniu Zprmi repetifeFFF" er"y;">Jesteśmy przekonani,patii na amozesz-pomoc/" target="_blank">e2.jpg);background-repeat1/w wyg_sdzc_nter>eat1/w wyg_sdzc_n-u00x375tyle="borderzałożone przez grup-align: ju00eat1/w wyg_sdzc_n-u00x375tyle u00w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/w wyg_sdzc_n-768x576tyle 768w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/w wyg_sdzc_n-160x120tyle 160w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/w wyg_sdzc_ntyle 1000wyle="tolb(slider_prev5imag) 100vw, 5imagainer" clay;">Jesteśmy przekonani,patii na a esteśmymargin: 000000na aem>ez gruper> trzni temy u w WarszwiblogOdth"wej: Mi gPie,OAn odcA/bl,na anteDarekdcAlmu" , Magu). ter;">OiiębrmyctifeFFF" er"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-c 752px;"> ads/2odn/ads/2odnzyle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na aeFFF esteśmymargin: 000000na Walnie potpatigozayktórymt.r Piecorarogramu "textsyłkstif era anteF esteśmymargin: 000000na gOdth"wej: Kaśk>, El , Magu). Darek icA/bltif era anteFfeFFF"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-c 752px;"> ads/2odn/almu" _l/blzyle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na aeFFF esteśmymargin: 000000na Almu" icA/blanicczo innk7pxu wtakzdozdo [goza justif era anteFfeFFF"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-c 752px;"> ads/2odn/a/bly_iwnnyzyle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na aeFFF esteśmymargin: 000000na A/bl, Iwnny,cA/bltif era anteFfeFFF"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-content/uplocjalads/2013/01/puszka2.jpg"> ads/2odn/almi _kas czyle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na aeFFF esteśmymargin: 000000na Almu" icKaśk>tif erfeFFF"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-content/uplocjalads/2013/01/puszka2.jpg"> ads/2odn/ób że_jczyle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na a esteśmymargin: 000000na aem>Eds/2odnt o ciw neofasdzzmcy tifeFFF" er"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-c 752px;"> ads/2odn/Torunzyle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na aeFFF esteśmymargin: 000000na Ztpatijaciająunik Torunupl ie j0px; cznejtif erfeFFF"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-c 752px;"> <2/tercy cezyle="bordeTYDZIEN.zez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na a esteśmymargin: 000000na aem>Ztpatijaciająunik tercy cl ie j0px; cznejtifeFFF" er"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-c 752px;"> ads/2odn/Ly"> n_wi wyg2zyle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na aeFFF esteśmymargin: 000000na Ztpatijaciająunik Ly"> npl ie j0px; cznejtif erfeFFF"y;">Jesteśmy przekonani,patii na amozesz-pomoc/" target="_blank">e2.jpg);background-repeat1/niecowe_Snku cinter>eat1/niecowe_Snku cin-u00x375tyle="borderzałożone przez grup-align: ju00eat1/niecowe_Snku cin-u00x375tyle u00w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/niecowe_Snku cin-768x576tyle 768w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/niecowe_Snku cin-160x120tyle 160w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/niecowe_Snku cinter> 1000wyle="tolb(slider_prev5imag) 100vw, 5imagainer" clay;">Jesteśmy przekonani,patii na a esteśmymargin: 000000na aem>Ztpatijaciająunike Snku cina (nostki, co )l ie j0px; cznej,ymjer> tifeFFF" er"y;">Jesteśmy przekonani,patii na amozesz-pomoc/" target="_blank">e2.jpg);background-repeat1/Plak/2o_Bydgounkuter>eat1/Plak/2o_Bydgounku-u00x362tyle="borderzałożone przez grup-align: ju00eat1/Plak/2o_Bydgounku-u00x362tyle u00w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/Plak/2o_Bydgounku-768x556tyle 768w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/Plak/2o_Bydgounku-222x160tyle 222w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/Plak/2o_Bydgounkuter> 1000wyle="tolb(slider_prev5imag) 100vw, 5imagainer" clay;">Jesteśmy przekonani,patii na a esteśmymargin: 000000na aem>Ztpatijaciająunik Bydgounkuyl ie j0px; cznej,ymjer> tifeFFF" er"y;">Jesteśmy przekonani,patii na amozesz-pomoc/" target="_blank">e2.jpg);background-repeat1/lodz_-witretyter>eat1/lodz_-witrety-u00x375tyle="borderzałożone przez grup-align: ju00eat1/lodz_-witrety-u00x375tyle u00w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/lodz_-witrety-768x576tyle 768w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/lodz_-witrety-160x120tyle 160w, nt/uploads/2013/01/puszka2.jpg">eat1/lodz_-witretyter> 1000wyle="tolb(slider_prev5imag) 100vw, 5imagainer" clay;">Jesteśmy przekonani,patii na a esteśmymargin: 000000na aem>Ztpatijaciająunik Łoawne klne pońer> tifeFFF" er"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-c 752px;"> ads/2odn/mt.r Ply_ań, k2zyle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na a esteśmymargin: 000000na aem>Mt.r Pie blogrolltifeFFF" er"y;">Jesteśmy przekonani,patii na a/wp-c 752px;"> ads/2odn/badze_ads/2013yle="bordeez grup-align: ju00Jesteśmy przekonani,patii na a esteśmymargin: 000000na aem>Patip-716blogrolltifeFFF" er"y;">55px;" size="2" wi1th="555" /> lter:yle="tex1-align: ju80s="cle-like" data-font="arial" data-ref="above-post" data-href="http://ebelowa.pl/blog/o-empatii/" data-layout="button_count" data-width="432">

" class="m

" ss="span ader --> a" class="age"="v_instea
e-like" data-font="arial" dataclidth:-m" acfonclidth:s div clidth:/blog/og/o-empatii/" data-layout="button_count" data-widteight: 2px;a-widt;backgry="t="ari; width: 5 class a" d class="v_.umdargin: 1
r h3.w id="content" class="spat widget_sdiv class="paddder-s ersidebar lefv class="page" id="v_line_l <-" id="blog-pwidget_text"> 7
eat: nowią_ób życ_mpat150_ pon1.pn>
ding-ri

renk">_sociiesenterony Empatii

    href="learref="mozesz-pomoc/" target="_blank">er>7/07/25 ads/2odzne-rozmcyy-ank"y wobe-łen-i wob-na-znia -kuyli-wak, d-z-konradem-budzyzdom-vel-anendmanem/">Eds/2odzrginozmcyy: Bnk"y wobeełen i wspóna ienia ikuyli wak, dik tonradem Budzyzdom vel Bnendmanem.id="mv id="aclearref=="learref="mozesz-pomoc/" target="_blank">er>7/06/27/ku> nprgroundnoz -kuyli-renk"zja-nowej-łdlonom"menuKu> nprgranicr /> ikuyli renk"zja „Nowej Jadłonom"m”id="mv id="aclearref=="learref="mozesz-pomoc/" target="_blank">er>7/06/06/daj e-oczacher>7/04/16 ads/2odzne-rozmcyy-łe-to e-zyjnylo-ób skpoeo ba-hbacktyny-z-ank"a-jedz-ros> ny/">Eds/2odzrginozmcyy: Jar, zdttp://yjnęło? – wtakzdozmozo ba-h Mcktynynz ank"a Jedz Rod zwiyid="mv id="aclearref=="learref="mozesz-pomoc/" target="_blank">er>7/03/28/ób sk e-kosmtunko2.j-g zgo-łe-i temy e-z-ker;">-konopnu-i„Wtakzdozdo kosmtunkoi,po, g zgo,ełe?”nie">i temy eik ter;">er>7/03/16 ób -nerd-moja-ros> nb>-kuchnia-renk"zjau-i„Wtakn Nerd. Mojao od zwiea kuchnia”n– renk"zjaid="mv id="aclearref=="learref="mozesz-pomoc/" target="_blank">er>7/03/13/rokcount" ddziai wieat-er>6u-iRokarogramu "oznania sięer>6id="mv id="aclearref=
v>
tag_cloudenrony Empatii