Co zrobiliśmy | Stowarzyszenie Empatia


Działania na rzecz zwierząt wykorzystywanych w cyrkach były jednymi z pierwszych, jakimi się zajęliśmy tworząc stowarzyszenie. Akcję „Cyrk bez zwierząt” zaczęliśmy nawet wcześniej, już we wrześniu 2003 roku, jeszcze jako grupa nieformalna. Od tamtej pory nie zmieniliśmy zdania: dla dobra zwierząt konieczny jest prawny zakaz występów zwierząt w cyrkach w Polsce. Chociaż jesteśmy przekonani, że zakaz powinien obejmować wszystkie zwierzęta*, uważamy za pozytywne wprowadzenie zakazu ograniczonego do niektórych gatunków, jeśli w tej chwili tylko taki będzie możliwy.

Działania Empatii w ramach akcji „Cyrk bez zwierząt”:

 • We współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka nakłoniliśmy Ministerstwo Edukacji do zajęcia stanowiska w sprawie agresywnej reklamy występów cyrków ze zwierzętami na terenie szkół i przedszkoli. Po naszej interwencji Ministerstwo rozesłało do wszystkich kuratoriów w Polsce pismo nazywające niepożądanym rozdawanie dzieciom w tych placówkach biletów do cyrków ze zwierzętami.
 • W odpowiedzi na nasz apel Mazowieckie Kuratorium Oświaty wystosowało oświadczenie, w którym podziela nasze wątpliwości co do walorów wychowawczych uczestnictwa przez dzieci w przedstawieniach wykorzystujących tresowane zwierzęta i zajmuje jednoznaczne stanowisko co do roli i obowiązków nauczycieli wobec faktu agresywnej reklamy na terenie szkół.
 • Wypowiadaliśmy się o problemach związanych z wykorzystywaniem zwierząt w cyrkach i promowaniem tego procederu wśród dzieci w pismach branżowych środowiska nauczycielskiego, m.in. w czasopiśmie „Sygnał. Magazyn Wychowawcy” i „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”.
 • Prowadziliśmy w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach pogadanki o problemie wykorzystywania zwierząt dla ludzkiej rozrywki.
 • Nasz Pakiet informacyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli dotarł do wielu szkół w Warszawie i innych miastach. Zawierał list Empatii opisujący problem wykorzystywania zwierząt w cyrkach i reklamy tego procederu w szkołach, oficjalne pisma Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Edukacji w tej sprawie oraz tekst artykułów z czasopism „Otwarta szkoła” i „Zielone Brygady”.
 • Do wszystkich Kuratoriów Oświaty wysłaliśmy pakiet informacyjny ukazujący realia cyrków ze zwierzętami, naświetlający problem od strony prawnej i przedstawiający argumenty za wprowadzeniem zakazu reklamy takich cyrków w szkołach. W skład pakietu wchodziły m.in. wypisy z Ustawy o ochronie zwierząt i Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, artykuły z czasopism, treść naszego pisma do Rzecznika Praw Dziecka, przychylna nam odpowiedź z Kuratorium Oświaty w Warszawie i opinia psychologa o braku walorów edukacyjnych cyrków ze zwierzętami.
 • Pod apelem Empatii w sprawie zwierząt wykorzystywanych dla potrzeb rozrywki popisało się ponad 200 organizacji z 45 krajów świata oraz wiele znanych osób: naukowców, dziennikarzy, artystów.
 • Przygotowaliśmy polską wersję (z lektorką) filmu CAPS (The Captive Animals’ Protection Society – http://www.captiveanimals.org) „Cierpienie w cyrku”.
 • Stworzyliśmy petycję za zakazem wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Pod papierową wersją petycji podpisało się ok. 50 tys. osób, pod wersją elektroniczną ponad 11 tys. W kilku miastach Polski organizowaliśmy specjalne akcje uliczne, podczas których zbieraliśmy podpisy. Co roku podpisy zbierane są również podczas Dnia Ziemi w Warszawie. Również w trakcie każdej ulicznej akcji Empatii z portretami zwierząt można podpisać petycję.
 • Wydrukowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy wiele ulotek i naklejek dotyczących problemu wykorzystania zwierząt w cyrkach.
 • Złożyliśmy do Inspekcji Weterynaryjnej kilkadziesiąt wniosków o kontrolę cyrków ze zwierzętami oraz zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez cyrki, które nie miały wymaganych prawem pozwoleń. Doprowadziliśmy do ukarania cyrków grzywnami, zablokowaliśmy także występy kilku cyrków lub niektórych zwierząt.
 • O naszej akcji „Cyrk bez zwierząt” wspominały niemal wszystkie główne media w Polsce. Artykuły na jej temat ukazały się w ogólnopolskich gazetach i tygodnikach, jak również w prasie lokalnej. Braliśmy udział w wielu audycjach radiowych w rozgłośniach ogólnopolskich, studenckich, lokalnych i nadających dla zagranicy. Nasze pikiety relacjonowały na żywo telewizje. Felietony zainspirowane naszą akcją zamieszczały między innymi Gazeta Wyborcza, Polityka i Tygodnik Powszechny.
 • Zorganizowaliśmy lub pomogliśmy w organizacji dziesiątków pikiet pod cyrkami w całej Polsce. Przez kilka lat największe pikiety towarzyszyły Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Cyrkowej w Warszawie. Gromadziły wiele osób, również rodzin z dziećmi.
 • Doprowadziliśmy do odwołania przez Ministra Kultury patronatu nad Festiwalem Sztuki Cyrkowej. Minister w specjalnym liście poparł nasze stanowisko i zachęcił środowisko cyrkowe do organizowania przedstawień opartych o występy ludzi i „prezentujących nadzwyczajne możliwości człowieka”.
 • Wsparliśmy radnych Legnicy w doprowadzeniu do publikacji stanowiska Rady Miejskiej Legnicy, w którym czytamy między innymi: „Uważamy, że organizowanie imprez mających znamiona niehumanitarnej rozrywki, a w szczególności występów cyrków ze zwierzętami, nie licuje z normami etycznymi jakie powinniśmy upowszechniać. (…) zwracamy się z apelem do właścicieli prywatnych gruntów dzierżawionych cyrkom, o rezygnację z użyczania tym instytucjom swoich terenów; do rodziców o zabieranie dzieci w miejsca, gdzie będą mogły zobaczyć szczęśliwe, naturalnie zachowujące się zwierzęta i uczyć się szacunku do nich; do mediów o pomoc w nagłośnieniu problemu”. Wszyscy radni dostali od nas pakiety materiałów, w tym kopię filmu „Cierpienie w cyrku”, co przekonało wielu do głosowania za przyjęciem stanowiska. We współpracy z przewodniczącym Rady Warszawy próbowaliśmy doprowadzić do wydania podobnego stanowiska w Warszawie.
 • Wysłaliśmy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pismo, w którym przypominaliśmy o problemie emisji w telewizji programów z udziałem tresowanych zwierząt.
 • Zabiegaliśmy o wycofanie występów zwierząt z programu „Gwiezdny Cyrk” w telewizji Polsat, tworząc petycję w tej sprawie, pod którą podpisało się kilka tysięcy osób.
 • Wypowiadaliśmy się na temat zwierząt w cyrkach w pierwszym polskim filmie dokumentalnym poświęconym aktywizmowi na rzecz zwierząt – „To tylko zwierzęta”.

 

* Do królestwa zwierząt należą również takie, które wedle współczesnego stanu wiedzy nie są zdolne do odczuwania. Akcja „Cyrk bez zwierząt” dotyczy zwierząt kręgowych.

Empatia - pikieta pod cyrkiem


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Rozwiąż to zadanie, żeby wysłać wiadomość *