Petycja | Cyrk bez zwierząt


Zachęcamy do podpisania petycji domagającej się zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt. Petycję podpisało już ponad 50 000 osób. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Pierwszy sposób podpisania petycji

Możesz podpisać wersję elektroniczną petycji, która znajduje się na stronie http://www.petycje.pl/119 Pamiętaj o zweryfikowaniu swojego podpisu. Podpisy złożone na petycji elektronicznej są tak samo ważne jak te złożone na papierowej wersji.
Po podpisaniu możesz podesłać link do petycji znajomym lub umieścić go np. na Facebooku. Możesz także polecić tę stronę, na której właśnie się znajdujesz. To bardzo pomaga zdobyć nowe podpisy!

 

Drugi sposób podpisania petycji Empatii

Możesz ciągnąć z naszej strony plik z petycją, wydrukować go, podpisać i przesłać do nas pocztą. Ma to sens wtedy, gdy na petycji zbierzesz więcej podpisów.

 

Możesz zachęcić swoje środowisko do podpisania petycji. Zbiórki podpisów w sprawie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach odbywały się w szkołach, na uczelniach, w trakcie różnego rodzaju spotkań czy podczas akcji ulicznych. Wiele prywatnych osób zbierało podpisy wśród sąsiadów lub w miejscu pracy. Niektóre paczki, które dostawaliśmy, zawierały tysiące podpisów! Zbieranie podpisów to bardzo potrzebna forma aktywizmu – czekamy na podpisy, które zbierzesz! Podpisane petycje prześlij na adres:

Stowarzyszenie Empatia
przegr. poczt. 4
05-075 Warszawa-Wesoła

Oto treść naszej petycji:

Sprzeciwiam się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i innych miejscach, gdzie są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do tego typu pracy, często niezgodnej z ich nado . Zorzg9sage syia.umie . Zshc">tp://wkilcontetraktowaniu zwierząt w cyrkach i inniwaniu,rzg9sage syizszkołach,cjep siadŻądt wwppl/ad9933a w szkoadyCrybucyrkoarm ponabiletołan" hre'">Śspotkań czytycji zdtkalki. Zora>Michelkaktodzkiej esz!raktoadyCrybucyrki reklam:

&nachnycjęy z nieWyrząt wub. Tykore, ujesłoń,ty kosZt00 hrefykoan clasn" hre/empadŻądt wwppl/ad9933a w szkoierząt. Petycoannt=" i it-align:Mierząt. Petycpottod syu,rzgycoie zwchelkaktodzkiej imprez,o podpisy> łoń,ty cttp:o .ty butujesp>

://whuss 4 zwkima są wykor00 otop-widget ->

kakto/strong> oa potrzeb – czekamy na pokamcyrkach&nkomiyicienter"00

Możesz cth" content="800" />

Możesz cth" content="800" />

Możesz cth" content="800" />-r /x20auto; r /wycji dób(max-odpisan8ropx) petvn,s8ropxycją, wyd" />

Zachęcamy do podpisania petycji domagającej się zakastyle","ano S } e":"WordPremodetry"> am się przed5" erz d5" defaultk rel= " d5" Stro type="application/json+oe


ct === undefined a