Środowisko

Zmiany klimatu

W 2013 roku, raport ONZ-owskiego FAO, Tackling climate change through livestock (s. 37-38), wykazał, że produkcja hodowlana jest odpowiedzialna za emisją 14,5% wszystkich gazów cieplarnianych pochodzących z działalności człowieka. To więcej niż wszystkie środki transportu razem wzięte, na co wskazywały już wcześniejsze raporty.

Jednym z decydujących czynników odpowiedzialnych za zmiany klimatu jest więc dieta. Peter Scarborough, naukowiec departamentu zdrowia publicznego na uniwersytecie Oxford, w publikacji Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK. Climatic Change (s. 1) z 2014 roku wykazał, że produkcja związana z dietą wegańską odpowiada za dwa razy mniejszą emisję gazów cieplarnianych niż przy diecie tradycyjnej.

Kluczowej konkluzji dostarcza raport IPCC z 2014 roku: całkowite odejście od produktów odzwierzęcych zmniejszyłoby emisję gazów cieplarnianych aż o 64% (s. 84).

Wycinka lasów

Hodowla zwierząt to główna przyczyna wycinki lasów w Brazylii (Sergio Margulis, 2004, p. 59). Według danych Greenpeace (s. 4) z 2009 roku, aż 80% ubytków puszczy amazońskiej ma związek z hodowlą. Przy tym warto zwrócić uwagę na fakt, że sama deforestacja również jest przyczyną emisji gazów cieplarnianych.

Zużycie wody

Zasoby wody na Ziemi są ograniczone. Według raportu FAO z 2002 roku, Crops and Drops (s. 6), dysponujemy ilością 9 000 – 14 000 km3 wody do wykorzystania, co daje w najlepszym wypadku 5 480l wody dziennie na osobę dla 7 miliardów ludzi lub 4 260l dla prognozowanej na 2050 rok populacji 9 miliardów.

„Przeciętny ślad wodny przypadający na kilokalorię wołowiny jest dwadzieścia razy większy niż ślad wodny zbóż czy ziemniaków” (p. 5) – piszą Mesfin M. Mekonnen i Arjen Y. Hoekstra w raporcie „The Green, Blue and Grey Water Footprint of Farm Animals and Animal Products” z 2010 roku

Dodatkowo, produkcja hodowlana jest gałęzią gospodarki pociągającą za sobą największe zanieczyszczenie wody (FAO 2006, rozdział V).

Artykuł Katarzyny Biernackiej „Woda a mięso – jaka to zależność?”

Słaba wydajność aktualnego modelu produkcji żywności i głód na świecie

Raport FAO z 2014 (s. 8) roku szacuje na 805 milionów liczbę osób niedożywionych na świecie, podczas gdy 70% ziem uprawnych jest pośrednio lub bezpośrednio wykorzystywana do hodowli zwierząt (FAO 2006, p. XXI). W przeliczeniu na otrzymane kalorie, produkcja roślinna jest średnio 7 razy wydajniejsza od hodowli (FAO 1992, Chapter I, Production and consumption). Ponadto, prognozy ekonomistów wykazują związek pomiędzy spadkiem spożycia mięsa, a potencjalną obniżką cen produktów roślinnych przeznaczonych bezpośrednio dla ludzi (GFAR, The Futures of Agriculture, Brief No. 15).

Odejście od hodowli byłoby zatem równoznaczne z porzuceniem nieefektywnego modelu produkcji żywności i mogłoby przyczynić się do rozwiązania problemu głodu na świecie.


Pomóż nam działać

Wspieraj Empatię

Darowizna

Podaj kwotę

1procentpodatku

Przekaż